Reklamacje

Sprzedający ponosi odpowiedziałność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres email: reklamacje@trena.pl lub listownie: Trena Sp. z o.o., 05-850 Jawczyce, ul. Wspólna Droga 6B, przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza:

Formularz reklamacyjny (druk) lub formularza online poniżej

W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń paczki podczas dostawy prosimy sporządzić formularz reklamacyjny, który posiada pracownik rzew oźnika. Pracownik firmy dostarczającej przesyłkę jest zobowiązany poczekać podczas sprawdzania przesyłki oraz do spisania odpowiedniego formularza reklamacyjnego wraz z klientem.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o jej wystąpieniu oraz w razie konieczności po otrzymaniu reklamowanego produktu, do którego odesłania zobowiązany jest klient po wcześniejszym kontakcie z Działem Obsługi Klienta i według przekazanych instrukcji na adres: Trena Sp. z o.o., 05-850 Jawczyce, ul. Wspólna Droga 6B.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie wymieniony i przesłany do klienta lub zostaną zwrócone pieniądze w terminie 14 dni. W przypadku kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie po wcześniejszym ustaleniu sprzedawca odeśle towar do klienta na jego koszt.

Reklamacje są rozpatrywane na podstawie dołączonego do przesyłki formularza reklamacyjnego, paragonu lub faktury VAT.