Obwieszczenie nr 3

Akcja promocyjna „Jesienna wyprzedaż 2018”

 

§ 1       [Warunki uczestnictwa] w akcji promocyjnej „Jesienna wyprzedaż 2018” realizowanej dla klientów serwisu TRENA 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1.1. Obwieszczenie skierowane jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania z Akcji Promocyjnej „Jesienna wyprzedaż 2018”.

1.2. Warunkiem przystąpienia do Akcji Promocyjnej jest zakup przez Uczestnika w Sklepie trena.pl Towarów na zasadach określonych w niniejszym Obwieszczeniu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. 

1.3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik: 
(i) zgłasza za pomocą funkcjonalności udostępnionej w Sklepie internetowym, za pośrednictwem, której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu (Koszyk) chęć nabycia Towaru z asortymentu oznaczonego jako przeceniony lub objęty Akcją Promocyjną. 

1.4. Wykonanie przez Uczestnika czynności określonej w ust. 1.3(i) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej. 

1.5. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy prowadzony jest przez Trena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000267534, NIP: 5342340718.

§ 2. Towary objęte Akcją Promocyjną

2.1. Wybrane Towary, biorące udział w Akcji Promocyjnej, zostały zaimplementowane na dedykowanej stronie landing page akcji „Jesienna wyprzedaż 2018”. 

2.2. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany produktów o obniżonej cenie biorących udział w Akcji Promocyjnej na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.

2.3. Jeżeli stan magazynowy wybranego Towaru określonego w ust. 2.1 zostanie wyczerpany Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Towaru z prowadzonej Akcji Promocyjnej. 

§ 3. Czas trwania akcji promocyjnej

3.1. Akcja Promocyjna trwa od 24.09.2018 do 21.12.2018 lub do wyczerpana stanu magazynowego Towarów objętych Akcją Promocyjną.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w okresie wskazanym w ust. 3.1. 

§ 4. Postanowienia końcowe

4.1. Obwieszczenie jest publikowane na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz udostępniane w siedzibie Sprzedawcy.

4.2. Treść Obwieszczenia może zostać swobodnie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu internetowego.

4.3. Wszystkie czynności związane z obsługą i realizacją Akcji Promocyjnej dokonywane są̨ w języku polskim.

4.4. Prawem właściwym dla Obwieszczenia jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Obwieszczeniu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który zawiera ogólne warunki uczestnictwa w Promocjach organizowanych przez Sprzedawcę oraz odpowiednie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności, ale nie wyłącznie postanowienia KC lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).